Nhảy đến nội dung
x

Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật 2023 (ACWES 2023)

Gửi các bạn sinh viên,

Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật 2023 (ACWES 2023) do Hiệp hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tài trợ.

Số lượng học bổng: dự kiến 60 suất, mỗi suất trị gá 15.000.000.

Điều kiện tham gia:

1. Sinh viên nữ khối ngành kỹ thuật, hiện đang học năm 3, 4 (Khóa 23, 24).

2. Điểm trung bình tích lũy: 6.5 trở lên.

3. Chưa hoàn thành các môn học hoặc khóa luận tính đến ngày 23/9/2023.

4. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng.

5. Không phải là nhân viên chính thức của nhà tài trợ ACWES 2023 hoặc một tổ chức nào khác.

Phương thức nộp đơn: thực hiện trên đường link: https://www.amchamvietnam.com/acwes2023/

Lịch trình dự kiến:

- 16/8/2023: hạn cuối nộp đơn

- 23/8/2023: kết quả vòng đơn.

- 28-31/8/2023: kiểm tra Tiếng Anh.

- 16/9/2023: phỏng vấn.

- 23/9/2023: Lễ trao học bổng.

Kênh thông tin và liên lạc:

Email: scholarship@amchamvietnam.com

Tel: 028 3824 3744

Facebook: https://www.facebook.com/amcham.wes/

Thân ái.