Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu học bổng (Thạc sĩ) toàn phần cho ngành Môi trường nước 

Giới thiệu học bổng Thạc sĩ toàn phần cho ngành Môi trường nước:

 • Được tài trợ bởi DAAD
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Thời gian nhập học: kỳ mùa đông (tháng 10)
 • Hạn nộp hồ sơ: 15.01 hàng năm
 • Thời gian học: 2 năm (3 kỳ học trên lớp và 1 kỳ viết bài)
 • 4 tháng học tiếng Đức tại Đức trước khi vào học
 • Số lượng sinh viên Việt Nam (hiện nay): 02 / khóa 

Nội dung chương trình đào tạo:

 • Mandatory Basics:
  • - Natural Sciences
  • - Environmental Hydraulics
  • - Hydrology&Water Resources Management I
  • - Environmental Data Analysis
  • Major A: Water Resources Management:
  • - Hydrology&Water Resources Management II
  • - Ecology&Water Resources
  • - Hydrological Modelling
  • - Special Topics in Water Resources Management
 • Major B: Sanitary Engineering:
  • - Sanitary Engineering
  • - Solid Waste Management
  • - Water Supply&Industrial Water Management
  • - Special Topics in Sanitary Engineering
 • Elective Supplements:
  • - Hydraulic Engineering
  • - Computer&Informatics
  • - Water, Soils&Vegetation
  • - Practical Training in Sanitary Engineering
  • - Flow&Transport Processes
  • - Environmental Economics
  • - Environmental&Coastal Management
  • - Wetland Ecology and Management
  • - Hydropower Engineering
 • Soft Skills and Projects:
  • - Research Planning&Scientific Communication
  • - Research Project&Colloquium
  • - Theories&Methods of Research
 • Master Thesis

Link:

 • http://www.watenv.de 
 • https://www.daad-vietnam.vn/vi/