Nhảy đến nội dung
x
Giới thiệu ngành Khoa học Môi trường

Đào tạo đại học - Ngành Khoa học Môi trường (7440301)

Văn bản pháp luật chuyên ngành_KHMT_CNKTMT
Tổng hợp các văn bản pháp luật chuyên ngành Khoa học Môi trường & Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
Học đúng ngành - Hành đúng nghề cùng khoa Môi Trường và Bảo hộ lao động
Nghề nghiệp là nền tảng vững chắc đầu tiên để bạn xây dựng ngôi nhà cuộc đời của mình. Học đúng ngành, làm đúng công việc mình phù hợp và yêu thích thì bạn sẽ phát huy được hết năng lực, tố chất của bản thân, tăng hiệu quả học tập, làm việc, sẵn sàng đón nhận thử thách và nỗ lực cho đam mê của mình.
Thông tin tuyển sinh đại học 2019
Năm 2019, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển 6.570 chỉ tiêu trình độ đại học, bao gồm: 40 ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt), 17 ngành thuộc Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Anh và tiếng Việt), 09 ngành thuộc Chương trình chất lượng cao (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 09 ngành thuộc Chương trình du học luân chuyển campus.
Hướng dẫn học tập sinh viên 4+1
Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Học phần SĐH Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hiện tại, phòng Sau đại học có kế hoạch mở 02 học phần (Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

THONG_BAO.png

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Subscribe to Đào tạo