Nhảy đến nội dung
x

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu

Khoa học môi trường là ngành học tổng hợp các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết kế, phát triển công nghệ, nhằm giảm thiểu những tác động có hại của phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường và tài nguyên. Sinh viên được trang bị các kiến thức về hệ thống xử lý môi trường nước - khí - chất thải rắn, sinh thái môi trường và tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, luật môi trường và văn bản hành chính đi kèm. Sinh viên được thực hành tại các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và tham gia các đợt học tập tại doanh nghiệp; được tham gia thực hiện các đề tài, dự án cùng giảng viên và doanh nghiệp. Ngành có nhiều hoạt động học thuật giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn. Sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu khi tham gia các sự kiện quốc tế diễn ra tại Khoa, Trường; tham gia học tập cùng với các đoàn sinh viên quốc tế, giúp sinh viên nâng cao kiến thức, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng thực hành chuyên môn.

Hiện tại, chương trình đào tạo của ngành Khoa học môi trường được biên soạn theo khung đào tạo của University of Florida, USA, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới.

Mục tiêu đào tạo

  1. Đào tạo người học có kiến thức vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, có kỹ năng làm việc độc lập và tư duy sáng tạo để có khả năng hội nhập và phát triển trong thị trường lao động đòi hỏi trình độ cao của Việt Nam và Thế giới.

  2. Đào tạo người học có kỹ năng nghiên cứu, tác phong khoa học, có khả năng đề xuất ý tưởng nghiên cứu, khả năng tư duy hệ thống trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Quản lý tài nguyên.

  3. Đào tạo người học có ý thức học tập, nâng cao kiến thức theo tinh thần học tập suốt đời, có tác phong và thái độ ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường đa quốc gia, có trách nhiệm bảo vệ con người và môi trường trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. [Minh chứng: Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành (thông tin trên website)].

Chuẩn đầu ra

  • Tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, SolidWorks, GIS).
  • Ngoại ngữ: IELTS 5.0, TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
  • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: phân tích các chỉ tiêu môi trường; viết báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo hồ sơ môi trường, kỹ năng trình bày bài báo khoa học; phân tích và đánh giá số liệu khoa học, quản lý dự án, thiết kế và giám sát công trình.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên có đam mê, năng lực nghiên cứu và kiến thức chuyên môn giỏi được giới thiệu tham gia các chương trình, dự án đào tạo nâng cao ngắn hạn và dài hạn tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài, nhằm gia tăng cơ hội phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các vị trí:

  • Kỹ sư thiết kế, giám sát hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn; mạng lưới giám sát chất lượng, kiểm soát ô nhiễm môi trường;

  • Chuyên gia quản lý dự án, đánh giá hiện trạng môi trường đô thị, đánh giá tác động môi trường của các dự án...

  • Chuyên viên quản lý môi trường của doanh nghiệp, khu công nghiệp; Phòng/Sở tài nguyên môi trường;

  • Chuyên viên nghiên cứu tại Viện - Trung tâm nghiên cứu, các đơn vị như bộ phận, công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường; các dự án môi trường trong nước và quốc tế.