Nhảy đến nội dung
x

Thông báo cuộc thi "ASEAN Data Science Explorers (ADSE) Competition"

Cuộc thi ASEAN Data Science Explorers (ADSE) (Tạm dịch là Cuộc thi Khám phá dữ liệu khoa học ASEAN) nằm trong Chương trình do quỹ Asean Foundation tài trợ. Đây là cuộc thi dành cho đối tượng sinh viên Đông Nam Á (Hình 1). Cách thức đăng ký đội tham dự xem tại (File pdf 1) và Tiêu chí đánh giá xem tại (File pdf 2).

Các đội khi tham dự lựa chọn 1 trong 6 mục tiêu sau, bao gồm: 
(1). Good Health and Well-Being
(2). Quality Education
(3). Gender Equality
(4). Decent Work and Economic Growth
(5). Industry, Innovation and Infrastructure
(6). Sustainable Cities and Communities

Thông tin và hướng dẫn đăng ký cuộc thi xem tại đây.

ADSE%202018%20-%20registration%20open.jpg

 

 

Thẻ