Nhảy đến nội dung
x

Thông báo học bổng tiến sĩ lĩnh vực môi trường

Đại học RMIT Việt Nam thông báo 02 suất học bổng dự án dành cho Nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực nghiên cứu môi trường, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo thông tin như sau:

Giá trị thời hạn học bổng

Nghiên cứu sinh trong quá trình tham gia dự án quốc tế về môi trường sẽ được tài trợ 100% học phí cho toàn bộ thời gian làm nghiên cứu tiến sĩ tại đại học RMIT Việt Nam. Thời hạn tiêu chuẩn của học bổng là 3 năm chính quy.

Điều kiện xét học bổng

  • Yêu cầu về bằng cấp: Bằng Thạc sĩ loại Khá trở lên và có Luận văn Thạc sĩ.
  • Yêu cầu Tiếng Anh; IELTS 6.5 hoặc tương đương
  • Yêu cầu về Chuyên môn: Có chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học môi trường, quản lý môi trường, quản lý đô thị, quản lý nguồn nước và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Mốc thời gian quan trọng và các thức nộp hồ sơ

  • Deadline nộp hồ sơ: 31/7/2018
  • Phòng vấn ứng viên: 8/2018
  • Thời gian nhập học: 10/2018

Hồ sơ xét tuyển sơ loại bao gồm: bằng cấp, bảng điểm của Chương trình Cử nhân và Thạc sĩ, chứng chỉ IELTS hoặc tương đương, Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh, Giấy xác nhận của cơ quan cho phép học nếu trúng tuyển.

Ứng viên gửi hồ sơ bàn mềm đến địa chỉ: phd.enquiries@rmit.edu.vn