Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng của Công ty TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương

Công ty TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương là công ty 100% vốn nước ngoài, một thành viên trẻ và năng động của Tập đoàn APAVE Pháp, tổ chức hàng đầu thế giới về tư vấn kỹ thuật và giám định chất lượng. Các bạn Sinh viên đã tốt nghiệp ngành Bảo hộ lao động có nhu cầu tìm việc làm xem thông tin tuyển dụng của công ty APAVE tại đây nhé.