Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2015, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn

  1. Tên ngành:
  • Tên ngành tiếng Việt: BẢO HỘ LAO ĐỘNG
  • Tên ngành tiếng Anh: HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  1. Trình độ đào tạo:Đại học chính quy
  2. Văn bằng:Kỹ sư
  3. Mục tiêu đào tạo:

- Ngành Bảo hộ lao động đào tạo những kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, có kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo để có khả năng hội nhập và phát triển trong thị trường lao động đòi hỏi trình độ cao của Việt Nam và Thế giới.

- Người tốt nghiệp có đủ năng lực tổ chức quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động tại các doanh nghiệp, đủ khả năng xây dựng, vận hành, đánh giá hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường của doanh nghiệp.

  1. Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Bảo hộ lao động sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

 

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – an ninh.

- Biết, hiểu và có thể trình bày về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới;

- Có kiến thức tổng quát về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn và môi trường tự nhiên;

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

- Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ sở ngành vào tính toán, đưa ra phân tích, nhận xét về từng nội dung trong công tác an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại các doanh nghiệp

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác an toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) tại doanh nghiệp và các tổ chức

- Ứng dụng kiến thức về kỹ thuật và quản lý HSE vào vận hành hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

- Có đủ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp để lãnh đạo, quản lý đội nhóm thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác HSE tại doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Có kiến thức tốt để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong công tác HSE tại doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Biết phân tích, đánh giá tốt; ứng dụng linh hoạt vào công việc phải thực hiện.  

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

- Có khả năng thiết kế, vận hành, đánh giá, tái thiết kế hệ thống quản lý HSE cho một đơn vị cụ thể;

- Đủ kỹ năng làm việc ở vị trí chuyên gia tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến HSE tại doanh nghiệp.

Ứng dụng và thể hiện vào kết quả nghiên cứu, đồ án, đề tài nghiên cứu do người hướng dẫn giao

 

Kỹ năng mềm

 

- Có kỹ năng huấn luyện cho người lao động, cán bộ quản lý của doanh nghiệp các nội dung liên quan mảng công tác HSE;

- Có kỹ năng tổ chức quản lý công việc hiệu quả, tổ chức làm việc nhóm và làm việc độc lập trong những điều kiện khác nhau.

Ngoài ra, tối thiểu sinh viên đạt được 05 kỹ năng như:

·  Kỹ năng viết và trình bày;

·  Kỹ năng làm việc nhóm;

·  Phương pháp học tập hiệu quả;

·  Kỹ năng giao tiếp;

·  Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

 

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học, thực hiện thành công các yêu cầu nghiên cứu ứng dụng trong công việc

Kỹ năng ngoại ngữ

-Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương mức này.

-Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

 - Khóa 19: 700 điểm MOS

 - Khóa 20: 750 điểm MOS

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật;

- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và yêu thương người lao động;

- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo; có bản lĩnh và chuyên nghiệp trong công việc.

- Trung thực trong công việc.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm luận văn và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Ý thức về lợi ích tập thể, sẵn sàng chia sẻ kiến thức nhằm tang sự hiểu biết của cộng đồng, xã hội.

- Nhiệt tình hỗ trợ cộng đồng và xã hội trong các hoạt động liên quan đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường không chỉ ở nơi làm việc mà còn ở khu dân cư, các khu vực công cộng

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

- Kỹ sư giám sát HSE tại các đơn vị;

- Chuyên gia trong các dự án liên quan đến HSE.

- Chuyên gia tư vấn giải pháp HSE cho các doanh nghiệp và tổ chức;

- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm