Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2015, ngành khoa học môi trường, chương trình tiêu chuẩn

  1. Tên ngành:
  • Tên ngành tiếng Việt: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
  • Tên ngành tiếng Anh: ENVIRONMENTAL SCIENCE
  1. Trình độ đào tạo:Đại học chính quy
  2. Văn bằng:Kỹ sư
  3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Kỹ sư ngành Khoa học môi trường có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật nâng cao tốt để giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực khoa học/kỹ thuật môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, tái chế chất thải, sản xuất sạch,… bằng các giải pháp khoa học kỹ thuật; có khả năng lập kế hoạch quản lý môi trường cũng như chương trình bảo vệ sinh thái, tài nguyên và môi trường; tăng cường năng lực chuyên môn để có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

5.Chuẩn đầu ra:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh.

- Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa; Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;

- Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong quản lý môi trường và thiết kế công trình, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ phục vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình và có sản phẩm ứng dụng;

- Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ sở ngành vào tính toán, đưa ra phân tích, nhận xét về từng nội dung, tạo nền tảng để tiếp thu những kiến thức chuyên ngành

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khoa  học và kỹ thuật môi trường; các kỹ năng nghiên cứu, thiết kế công nghệ; quản lý và thực hiện các chương trình/dự án bảo vệ sinh thái, tài nguyên và môi trường.

- Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xử lý và quản lý các công nghệ môi trường tiên tiến;

- Ứng dụng tốt các nguyên lý, quy trình, phương pháp, kỹ thuật trong quản lý những lĩnh vực cụ thể như: Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp và nước thải; Thiết kế các phương án xử lý khí thải; Thiết kế các giải pháp quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; Thiết kế các chương trình quan trắc, khảo sát môi trường và sinh thái; Thiết kế các chương trình quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Biết phân tích, đánh giá tốt; ứng dụng được vào quy trình, sản phẩm.

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khoa học và kỹ thuật môi trường và các kỹ năng nghiên cứu, thiết kế công nghệ, quản lý và thực hiện các chương trình/dự án bảo vệ môi trường

Ứng dụng và thể hiện vào kết quả nghiên cứu, đồ án, đề tài nghiên cứu do người hướng dẫn giao

 

 

Kỹ năng mềm

 

 

Tối thiểu sinh viên đạt được 05 kỹ năng như: kỹ năng viết và trình bày; Kỹ năng làm việc nhóm; Phương pháp học tập hiệu quả; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

 

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/ hoặc thực hiện thành công các yêu cầu thực tập, ứng dụng

Kỹ năng ngoại ngữ

 

- Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

 

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

Khóa 19: 700 điểm MOS

Khóa 20: 750 điểm MOS

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

 

 

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật;

- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và yêu thương người lao động;

- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo; có bản lĩnh và chuyên nghiệp trong công việc;

- Trung thực trong công việc; trung thực trong nghiên cứu, thiết kế, công việc; tuân thủ quyền tác giả; tôn trọng đồng nghiệp;

- Nhận thức đúng về vai trò người làm công việc thiết kế, đó là người tạo ra những sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học và kỹ thuật đất nước;

- Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng khoa học và kỹ thuật để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm đồ án, thực tập, luận văn tốt nghiệp và đánh giá đạt.

 

 

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các chương trình, sản phẩm Khoa học và Kỹ thuật môi trường;

- Ý thức về lợi ích tập thể, sẵn sàng chia sẻ kiến thức nhằm tang sự hiểu biết của cộng đồng, xã hội;

- Nhiệt tình hỗ trợ cộng đồng và xã hội trong các hoạt động liên quan đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường không chỉ ở nơi làm việc mà còn ở khu dân cư, các khu vực công cộng.

Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng, xã hội

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư ngành Khoa học môi trường có tác phong công nghiệp và thái độ ứng xử chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của các công ty đa quốc gia 

- Thực hiện các công việc chuyên môn sâu và kỹ thuật tốt về khoa học, kỹ thuật môi trường;

- Giải quyết một cách độc lập hay làm việc nhóm và nhận định một cách khoa học về các vấn đề môi trường cần giải quyết cũng như đề xuất các giải pháp khoa học và kỹ thuật môi trường hợp lý.

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

 

 Kết quả điều tra tình hình công việc sinh viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tốt lên bậc cao hơn; có sản phẩm chất lượng cao

- Có đủ nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học có thế tiếp tục nghiên cứu trình độ cao hơn;

- Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và các viện/trung tâm nghiên cứu.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu sinh viên