Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2018, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn

  1. Tên ngành (Major in): Mã ngành (Code): 7510406
  • Tên ngành tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Tên ngành tiếng Anh: Environmental Engineering Technology
  1. Trình độ (Level):Đại học         Hình thức (Mode of study): Chính quy
  2. Văn bằng (Degree):Kỹ sư
  3. Mục tiêucủa chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

PO1: Sinh viên có kiến thức nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo để có khả năng hội nhập và phát triển trong thị trường lao động đòi hỏi trình độ cao của Việt Nam và Thế giới.

PO2: Sinh viên có khả năng đề xuất các ý tưởng nghiên cứu khoa học, có các kỹ năng nghiên cứu cần thiết, và có khả năng tư duy hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường và cấp thoát nước.

PO3: Sinh viên có ý thức học tập, nâng cao kiến thức theo tinh thần học tập suốt đời, có tác phong và thái độ ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế, có ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường theo xu hướng phát triển bền vững trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

  1. Chuẩnđầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

Nhóm các ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

ELO1: Vận dụng thành thạo kỹ năng ngoại ngữ, tin học trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đạt tối thiểu trình độ B1 (quốc tế), từ IELTS 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương), chứng chỉ tin học MOS ³750 điểm.

ELO2: Phát triển đồng bộ khối kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kiến thức về tự nhiên và xã hội nhằm hỗ trợ cho việc nhận định và giải quyết tình huống trong xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường tại địa phương và doanh nghiệp.

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết về ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

ELO3: Phân tích và vận dụng luật, hệ thống văn bản dưới luật, các kiến thức về kinh tế cho hoạt động tư vấn, thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng cấp thoát nước và các công trình bảo vệ môi trường.

ELO4: Lựa chọn được các giải pháp kỹ thuật tối ưu trong các công trình hạ tầng cơ sở cấp thoát nước, các công trình ngăn ngừa ô nhiễm và xử lý chất thải dựa trên các nguyên lý kỹ thuật và hiện trạng môi trường tại cơ sở/đơn vị.

ELO5: Ứng dụng được các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để thiết kế, thi công xây dựng, và vận hành bão dưỡng các công trình xử lý chất thải và mạng lưới cấp thoát nước cho một khu vực hoặc một công trình cụ thể.

Kỹ năng

chuyên môn

Kỹ năng

nghề nghiệp

ELO6: Tư vấn các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, và xây dựng hoặc đầu tư/ mở rộng cơ sở hạ tầng cho các địa phương và doanh nghiệp.

ELO7: Xây dựng chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường và chương trình vận hành, quản lý hệ thống cấp thoát nước tại doanh nghiệp và địa phương.

ELO8: Đề xuất các giải pháp/kỹ thuật phù hợp trong hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cấp thoát nước theo xu hướng phát triển bền vững.

ELO9: Phát triển các hướng nghiên cứu mới về công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật hạ tầng tiên tiến, và các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo.

Kỹ năng chung

 

Kỹ năng mềm

ELO10: Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình bày báo cáo khoa học

Thái độ và ý thức xã hội

 

ELO11: Hình thành và phát triển đạo đức nghề nghiệp và ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.