Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP – THÁNG 4/2019


- Địa điểm: Hội trường A, Trường đại học Tôn Đức Thắng.
- Thời gian chính thức: 7g00 – 12g00 (dự kiến), thời gian vào Hội trường chính thức sẽ thông báo sau, sáng thứ Sáu, ngày 26/4/2019.
- Sinh viên đăng ký dự Lễ hạn cuối đến ngày 22/04/2019.
Lưu ý: Sinh viên không đăng ký đúng hạn, khoa sẽ không giải quyết sinh viên đăng ký bổ sung, trễ hạn.
- Sinh viên nhận Lễ phuc tại Khoa C.005 ngày 24-25/04/2019. Khi đi nhận Lễ phục, sinh viên mang theo 570.000 VNĐ để đặt cọc. Sau khi làm Lễ tốt nghiệp xong Khoa sẽ trả lại sinh viên 500.000 VNĐ (Còn 70.000 VNĐ là tiền giặt ủi và chụp hình).

Vui lòng đăng ký theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/1orbW2urctffVHH5aEEWyQzPQ-9iAoGJZTDHN-JPEg9k/edit