Nhảy đến nội dung
x

Phát triển bền vững tại trường đại học Tôn Đức Thắng

Trường đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường tiên phong hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính và là trường duy nhất đạt được sự thành công vượt bậc tính đến thời điểm này. Nhờ áp dụng mô hình tự chủ mà Trường đã không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, hiệu quả giáo dục, sử dụng nguồn nhân lực và sự công nhận của các tổ chức đánh giá quốc tế về nhiều khía cạnh. Tại đây, không chỉ sinh viên là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong thời buổi cạnh tranh thị trường về học phí, điều kiện học tập, kiến thức chuyên môn…, mà đội ngũ nhân viên – giảng viên của trường cũng được hưởng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập ổn định và khá cao so với mặt bằng chung ở các trường đại học khác.

Chúng ta hãy cùng điểm lại những mốc thời điểm phát triển quan trọng của nhà trường trong tiến trình phát triển bền vững...

Chi tiết bài viết, vui lòng xem tại.