Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên khoa tiên phong thực hiện phân loại rác thải tại nguồn

Ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường học tập xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên nhà trường. Từ năm 2017 trường đại học Tôn Đức Thắng đã đầu tư bố trí hệ thống thùng rác nhằm thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt của toàn trường ước tính 1000 kg/ngày, trong đó lượng rác thải hữu cơ chiếm khoảng 70% bao gồm thực phẩm thừa, rác thải từ hoạt động nấu ăn của các căn tin đều được phân loại riêng để tận dụng làm thức ăn cho gia súc, còn lại 30% là lượng rác thải vô cơ như giấy, thùng carton, chai nhựa, lon nước ngọt, chai lọ thủy tinh, kim loại được thu gom riêng bán cho những cơ sở tái chế rác thải.


Hoạt động phân loại rác thải của nhà trường có ý nghĩa quan trọng giúp giảm lượng rác thải chôn lấp chung của toàn thành phố và phù hợp với chủ trương chung của TPHCM phấn đấu đến năm 2020 chương trình phân loại rác tại nguồn sẽ thực hiện trên địa bàn 24 quận huyện; tỷ lệ tham gia phân loại rác thải tại nguồn và phân loại đúng quy cách đạt tối thiểu 50%, tăng dần vào các năm tiếp theo và dự tính đạt tối thiểu 80% vào năm 2025.


Đồng thời góp phần nâng cao ý thức và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên và giảng viên trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững xã hội. Sau đây là những hình ảnh liên quan đến hoạt động phân loại rác tại nguồn và sinh viên Khoa MT&BHLĐ tiên phong trong việc thực hiện để góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp của nhà trường.

Hinh%201.JPG
Phân loại rác thực phẩm thừa với rác thải tái chế, tái sử dụng được sinh viên nghiêm túc thực hiện ở căn tin.

 

Hinh%202.jpg
Sinh viên thực hiện phân loại rác tại nguồn tại trạm xe bus của trường
Hinh%204.jpg
Khu vực tập trung rác thải sinh hoạt của trường được bố trí sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh.

 

Thẻ