Nhảy đến nội dung
x

TDTU_Top 20 cơ sở nghiên cứu hàng đầu Asean

Trường đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 2 Việt Nam về nghiên cứu khoa học (sau viện hàn lâm khoa học Việt Nam).
Top 20 cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Asean.


Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link đính kèm: http://www.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-02/mot-truong-dai-hoc-viet-nam-lot-top-25-khu-vuc-asean?fbclid=IwAR0Ap6UlNb4t06tdyFdUfmxInZLqQ6ZYfZwjEsaGl4_saIN1kbOCq-YP-MY