Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng tiền học phí lớp vét HK2/2018-2019

Chào các bạn Sinh viên!

Khoa MTBHLĐ thông báo các bạn có tên trong danh sách đóng tiền lớp vét HK2/18-19  (File đính kèm) 

Thời gian đóng 21/2 -22/2/2019

Địa điểm: Phòng Tài chính A003

Đề nghị: SV đóng đúng thời gian qui định.

Lưu ý: Thời gian nhận đề cương và học (hoặc ôn tập) Khoa sẽ thông báo sau trên cổng thông tin sv và trang web khoa. Đề nghị: SV theo dõi thường xuyên.

Trân trọng!