Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thi thử và ôn thi tiếng Anh

Khoa thông báo các bạn sinh viên thông tin từ trung tâm CLC về việc tổ chức thi thử và ôn thi tiếng Anh cho sinh viên.

Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo KG lớp ôn luyện tiếng Anh

                                             Lịch thi thử tiếng Anh