Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học_Đợt 2_tháng 12/2019

Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh Sau đại học (trình độ Thạc sĩ Tiến sĩ)  đợt 2 - tháng 12/2019. 

Thông báo tuyển sinh chi tiết, vui lòng tải file:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 (Đợt 2 - Tháng 12/2019).

-  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 (Đợt 2 - Tháng 12/2019).

Thông tin tuyển sinh chi tiết, vui lòng xem tại:  https://grad.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh.

 

Phòng Sau đại học.