Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Học bổng Hiệp định U-crai-na, Trung Quốc và Bê-la-rút năm 2019

Thông tin học bổng của Chính phủ các nước U-crai-na, Trung Quốc và Bê-la-rút với một số thông tin chi tiết như sau:

1. Học bổng của Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam theo khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục 2019

        - Học bổng toàn phần

        - Số lượng: 30, trong đó 25 suất dành cho Đại học hoặc Thạc sĩ, 05 suất dành cho Tiến sĩ 

        - Ngành: Kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn

        - Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/03/2019

Thông tin chi tiết,  vui lòng xem tại link: http://international.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-hoc-bong-hiep-dinh-u-crai-na-nam-2019

 

 2. Học bổng theo diện Hiệp định của Chính phủ Trung Quốc 2019

         - Học bổng toàn phần: Thạc sĩ và Tiến sĩ

         - Tất cả các ngành

         - Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/03/2019

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link: http://international.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-hoc-bong-hiep-dinh-trung-quoc-nam-2019

 

 3. Học bổng theo diện Hiệp định của Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút 2019

         - Học bổng toàn phần: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Thực tập sinh

         - Số lượng: 20, trong đó, 05 Đại học, 05 Thạc sĩ, 05 Tiến sĩ và 05 thực tập sinh

         - Yêu cầu: Thành thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng Nga

         - Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 22/03/2019

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link: http://international.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-hoc-bong-hiep-dinh-be-la-rut-nam-2019

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin,  vui lòng liên hệ với Duyên qua email: nguyenthaixuanduyen@tdtu.edu.vn