Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng - Công ty BV CPS VN

Hiện tại công ty BV CPS VN đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí NV An toàn lao động (HSE)_Chi tiết công việc như file đính kèm bên dưới. 

Thông tin tuyển dụng
 

Các bạn sinh viên năm cuối có nhu cầu thì xem thông tin tuyển dụng và ứng tuyển.