Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2019

Chính phủ Liên bang Nga cấp 965 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập trong đó bao gồm các chỉ tiêu dành cho cán bộ ngành và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm: file:///C:/Users/ACER/Downloads/222_TB_BGDDT.PDF