Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh_Chương trình thạc sĩ_Khoa MT&BHLĐ

Phòng Sau Đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển Chương trình Thạc sĩ đến ngày 11/05/2019. 

Thông tin chi tiết về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ: 

https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-du-tuyen-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dot