Nhảy đến nội dung
x

Chương trình thực tập hè 2020 TIGP-IIP tại Viện Hàn lâm Khoa học Academia Sinica_Đài Loan

Thông báo dành cho học viên cao học ngành Kỹ thuật môi trường!

Chương trình thực tập hè 2020 (2 tháng) TIGP-IIP tại Viện Hàn lâm Khoa học Academia Sinica ở Đài Loan dành cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Môi trường.

Ứng viên sẽ được trợ cấp 1000 USD trong hai tháng + tối đa 500 USD cho vé máy bay (sau khi hoàn thành chương trình).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link: https://tigpsip.apps.sinica.edu.tw/index.php?fbclid=IwAR1a6kwXgiAcNYS3dBZxTSRkN_PeCqyeyH4FCJIsgrbvRr2fdjO0RFoa8Xg  

Deadline nộp hồ sơ: 29/02/2020.