Nhảy đến nội dung
x

Chương trình trao đổi sinh viên_Khóa học “Kiểm soát chất thải rắn tại Việt Nam: hiện trạng và phát kiến”

Chương trình trao đổi sinh viên, Khóa học “Kiểm soát chất thải rắn tại Việt Nam: hiện trạng và phát kiến”, đây là chương trình trao đổi học thuật giữa sinh viên Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, Trường đại học Tôn Đức Thắng và sinh viên Đại học La Trobe, Australia được hỗ trợ thực hiện bởi Viện INCREDI, TDTU.

Một số hình ảnh của Chương trình:

H%C3%ACnh%201.pngH%C3%ACnh%202.png

Close Ceremony và Chụp hình lưu niệm ở Tượng đài bác Tôn

H%C3%ACnh%203.png

Sinh viên học thực tế tại Tập đoàn Siam City Cement, Công ty Insee Cát Lái – Tp.HCM


 

 

H%C3%ACnh%204.png

H%C3%ACnh%205.png

Sinh viên tham quan thực tế tại Bãi chôn lấp rác Lương Hòa, Khánh Hòa