Nhảy đến nội dung
x

Cuộc thi_Apec 2020

Trung tâm nghiên cứu APEC về công nghệ sinh học tiên tiến (APEC-ACABT) mời các bạn trẻ trên khắp thế giới tham gia cuộc thi APEC 2020 YES Challenge on Green.

Cuộc thi hướng đến việc tìm ra giải pháp sức mạnh tổng hợp trong khu vực APEC, góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đầy phát triển cộng đồng bền vững.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng xem tại link.