Nhảy đến nội dung
x

Cuộc thi_Ý tưởng sáng tạo phát triển bền vững vì cộng đồng

CUỘC THI "Ý TƯỞNG SÁNG TẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ CỘNG ĐỒNG"


1) Chủ đề cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo phát triển bền vững vì cộng đồng
Sản phẩm dự thi là những bài viết với chủ đề về phát triển bền vững. Thí sinh dự thi trình bày về một phát kiến của mình để phát triển bền vững cho cộng đồng (có thể tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc).
2) Thể lệ cuộc thi:
Tác giả của mỗi bài viết: là cá nhân, mỗi tác giả có thể tham gia nhiều bài dự thi.
Yêu cầu về bài dự thi: để kích thích tính sáng tạo và phát triển phương pháp triển khai của sinh viên, bài dự thi được linh hoạt về phông chữ cũng như bố cục trình bày/trang trí theo theo ý tưởng của sinh viên. Tuy nhiên, các bài dự thi cũng cần tuân thủ các nội dung tối thiểu như sau:
Về hình thức:

 • Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13-16;
 • Bài dự thi cần có độ dài tối thiểu 1000 từ (tương ứng 3-4 trang A4 với cỡ chữ 14);
 • Khuyến khích bài dự thi được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Bố cục trình bày rõ ràng, dễ nhìn và trực quan, thu hút.

Về nội dung:

Cần có tên chủ đề bài luận rõ ràng, tên tác giả và các thông tin liên hệ cần thiết (SĐT, email,…);

Nội dung cần lịch sự, chuẩn mực và đúng chủ đề

Nghiêm cấm các chủ đề về chính trị, phân biệt chủng tộc – tôn giáo – giới tính; các nội dung/hình ảnh nhạy cảm; nội dung xúc phạm/ chế giễu đến một cá nhân/ tổ chức nào đó.

Bài viết cần đảm bảo truyền tải được các ý sau:

 • Lý do thực hiện với chủ đề được chọn và mục đích, mục tiêu hướng tới;
 • Cơ sở thông tin (bài viết, hình ảnh, dữ liệu, ý kiến được truyền đạt và tổng hợp, thực trạng vấn đề,…) mà bài viết lấy căn cứ phân tích và phát biểu;
 • Phát biểu quan điểm cá nhân;
 • Bài học cá nhân và cách hỏi/vận dụng của nó vào bản thân/ bạn bè/ gia đình/ xã hội;
 • Thông điệp muốn gửi gắm/chia sẻ;
 • Các ý tưởng cải thiện/khắc phục hoặc lan tỏa mà bản thân mong muốn.

Bài thi hợp lệ là bài thi đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Gửi bài trên link cuộc thi với cú pháp : Họ và tên _MSSV_Lớp (trong đó: MSSV: mã số sinh viên của tác giả bài dự thi; Lớp: Mã số lớp của tác giả bài dự thi; Họ và tên: Họ và tên không dấu của tác giả bài dự thi).
 • Cuối mỗi bài luận có cam kết bài luận trong cuộc thi là của chính tác giả và Ban tổ chức được quyền chia sẻ bài luận này.
 • Đảm bảo gửi đúng hạn về yêu cầu thời gian.
 • Tuân thủ hình thức trình bày và nội dung đã được quy định như trên.

3) Thời gian: Từ ngày 06/7 đến ngày 25/7/2020.
4) Đối tượng tham gia: Sinh viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động.
5) Quyền lơi: Được ghi nhận hoạt động theo qui chế. Các bài dự thi có ý tưởng tốt sẽ được đăng trên bảng tin, fanpage và website khoa.
6) Cách thức tham gia: Các bạn sinh viên nộp bài trên đường link: https://bit.ly/phattrien_benvung

Ban tổ chức trân trọng thông báo!