Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký cuộc thi "An toàn Vệ sinh viên giỏi" - lần 2, năm 2020

Trung tâm An toàn Lao động và Công nghệ Môi trường - Trường đại học Tôn Đức Thắng, tổ chức cuộc thi "An toàn Vệ sinh viên giỏi" - lần 2, năm 2020.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/06/2020.

- Phương thức đăng ký:

1. Phiếu đăng ký - file đính kèm - điền thông tin và gửi về email.

2. Đường link đăng ký: https://docs.google.com/document/d/1UNO82GSooBfPVEENH8h3fcUhrgdzosk8TN98umx7KJM/edit

- Thông tin cuộc thi: kế hoạch và thể lệ cuộc thi - https://drive.google.com/drive/folders/1niDg40VtO0LB8XkP0iu21kMyMmAjuXuq?usp=sharing.

Cơ cấu giải thưởng:

  • 01 Giải nhất: tiền mặt 2 triệu đồng, kỷ niệm chương, giấy khen, 04 Vochuer giảm 10% học phí các khóa học đào tạo của trung tâm;
  • 01 Giải nhì, tiền mặt 1.5 triệu đồng, giấy khen, 04 Voucher giảm 10% học phí các khóa học đào tạo của trung tâm;
  • 01 Giải ba, tiền mặt 1 triệu đồng, giấy khen, 04 Voucher giảm 10% học phí các khóa học đào tạo của trung tâm;
  • Các giải khuyến khích, tiền mặt 500 ngàn đồng, giấy khen, 04 Voucher giảm 10% học phí các khóa học đào tạo của trung tâm