Nhảy đến nội dung
x

Hoạt động chào mừng Khoa MT&BHLĐ - "Tự hào khi tôi 22"

Chào mừng Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động bước sang tuổi 22, hàng loạt hoạt động đã được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi, trao đổi tri thức cho sinh viên trong thời gian học tập online.

Chuỗi hoạt động chào mừng Khoa MT&BHLĐ - "Tự hào khi tôi 22", đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên TDTU.

Cuộc thi thứ 1: Tìm hiểu về môi trường – ngày 19/3/2020, cuộc thi diễn ra trong 30 phút, với số lương tham gia là 5.725 sinh viên.

https://www.facebook.com/SV.MTBHLD.TonDucThang/photos/a.111120200323829/201794034589778/?type=3&theater  

Cuộc thi thứ 2: Tìm hiểu về lịch sử Vua Hùng – ngày 24/3/2020, diễn ra trong 45 phút, thu hút 3.690 sinh viên tham gia.

https://www.facebook.com/SV.MTBHLD.TonDucThang/photos/a.111120200323829/206129314156250/?type=3&theater 

Cuộc thi thứ 3: Tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật dân tộc – ngày 04/4/2020, trong 45 phút, số lượng tham gia là 2.433 sinh viên

https://www.facebook.com/SV.MTBHLD.TonDucThang/photos/a.111120200323829/214829946619520/?type=3&theater 

Các bạn sinh viên TDTU đang mong đợi gì nhỉ? Các bạn chỉ cần ở tại nhà, chờ Ban tổ chức liên lạc để nhận quà nhé!

Chào đón Khoa MT&BHLĐ - "Tự hào khi tôi 22", ở tại nhà, kiếm điểm rèn luyện và nhận quà!

Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng TDTU.