Nhảy đến nội dung
x

Học bổng_Trường Đại học Otago, New Zealand (Top 201-250 thế giới, theo THE)

Thông tin một số học bổng của Trường Đại học Otago, New Zealand (Top 201-250 thế giới, theo THE) bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ cho các bạn sinh viên/giảng viên quan tâm, thông tin các học bổng như sau:

1. Bậc Thạc sỹ:

- Otago International Excellence Scholarships: Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký tham gia chương trình học Thạc sỹ. Giá trị học bổng: 10.000 đô la New Zealand học phí. Chi tiết chương trình: Details of Otago International Excellence Scholarships

- University of Otago International Master's Research Scholarship: Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký tham gia chương trình nghiên cứu bậc Thạc sỹ. Giá trị học bổng: 15.000 đô la New Zealand mỗi năm và một phần học phí. Chi tiết chương trình: Details of University of Otago International Master's Research Scholarship

- University of Otago Coursework Master's Scholarship: Dành cho sinh viên quốc tế và trong nước đăng ký tham gia chương trình học Thạc sỹ. Giá trị học bổng: 10.000 đô la New Zealand học phí. Chi tiết chương trình: Details of University of Otago Coursework Master's Scholarship

 2. Bậc Tiến sỹ:

University of Otago Doctoral Scholarships: Dành cho sinh viên quốc tế và trong nước tham gia vào chương trình tiến sĩ. Giá trị học bổng: 27.000 đô la New Zealand mỗi năm và miễn học phí cho 36 tháng theo mức giới hạn trong nước (không bao gồm phí dịch vụ sinh viên và bảo hiểm). Chi tiết chương trình: Details of University of Otago Doctoral scholarships