Nhảy đến nội dung
x

International Conference on Biohydrogen and Bioprocesses

Hội nghị chuyên đề ABBS được tổ chức bởi Hiệp Hội Châu Á BioHyLinks (ABHL) hàng năm trên khắp châu Á kể từ năm 2006. Năm 2020, Hội nghị quốc tế ABBS về Biohydrogen và Bioprocesses (ABBS 2020) được tổ chức bởi Tổ chức Thế giới BioHyLinks (WBHL), Hiệp hội năng lượng hydro quốc tế, Bộ phận sinh học (Bộ phận IAHE-Biohydrogen) và APEC Trung tâm nghiên cứu nâng cao Công nghệ sinh học (APEC ACABT). Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 21 tháng 12 tại Đài Trung, Đài Loan.

Hội nghị lần này nhằm chia sẻ kiến thức và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học và công nghệ  trong lĩnh vực Biohydrogen và Bioprocesses.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng xem tại link.