Nhảy đến nội dung
x

Thông báo mở lớp Vét dành cho sinh viên quá hạn đào tạo và các môn không còn mở trong CTĐT dành cho sinh viên Khoa MT&BHLĐ

Khoa thông báo mở đăng ký Vét cho các bạn sinh viên quá hạn đào tạo và các môn không còn trong chương trình đào tạo, sinh viên vui lòng nhập thông tin vào link https://bit.ly/mtbhld_vet, nếu đăng ký nhiều môn, vui lòng đăng ký nhiều lần.

Sinh viên chú ý các mốc thời gian:

  • 11/6/2020-19/6/2020: sinh viên đăng ký môn Vét trên link.
  • 25/6/2020: khoa thông báo các môn đồng ý vét theo quyết định của phòng đại học.
  • 15/7-17/7/2020: thời gian dự kiến đóng học phí theo thông báo của phòng tài chính.
  • 20/7/2020: khoa gửi TKB học hoặc gửi Đề cương ôn tập.

Sinh viên chú ý các mốc thời gian để thực hiện, Khoa sẽ không xử lý các trường hợp trễ hạn.

Trân trọng.