Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Chương trình 4 + 1_Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội, Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động đưa vào đào tạo Chương trình 4+1, cho phép sinh viên khoa được đăng ký học và tích lũy một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của 2 ngành Bảo hộ lao độngKỹ thuật môi trường, đồng thời giúp sinh viên nâng cao chuyên môn và rút ngắn thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ.

Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập 05 năm đối với các học phần trình độ thạc sĩ đã hoàn thành theo qui định. Do đó, sinh viên 4+1 sau khi tốt nghiệp đại học có nhiều lựa chọn như tiếp tục học tiếp 1 năm nữa để hoàn thành chương trình thạc sĩ hoặc có thể đi làm lấy kinh nghiệm rồi quay về trường học tiếp vẫn được bảo lưu điểm.

Thông tin chi tiết về chương trình:

- Brochure tuyển sinh: xem tại đây.

- Website tuyển sinh Chương trình 4 + 1: https://enlabsafe.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh

Liên hệ:

1) Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: Phòng C.005, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37 755 047 - Hotline: 0903 757 326 (Cô Hương), 0913 124 542 (cô Linh)

Fax: (84-028) 377 55 055

Email: khoamtbhld@tdtu.edu.vn

2) Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng 

Địa chỉ: B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

Điện thoại: (028) 37755 059 - Hotline: 0944 314 466 

Email: gradstudies@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn