Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Khoa MT&BHLĐ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020, các ngành:

1) Bảo hộ Lao động

2) Kỹ thuật Môi trường

Thời gian thi tuyển sinh dự kiến: 06, 07/06/2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm bên dưới:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác

Thông tin chi tiết về thời gian, hình thức, điều kiện dự tuyển, đăng ký ôn thi bổ sung kiến thức, chính sách học bổng...

Trân trọng.