Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_Công ty Saitex

Công ty Saitex tuyển dụng kỹ sư Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động.

Yêu cầu:

  • Nói và viết tiếng Anh thành thạo;
  • Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, MS Project, Visio, Power PI, MS Notes...);
  • Có khả năng lãnh đạo;
  • Kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích và giải quyết vần đề, kỹ năng lập kế hoạch & tổ chức...

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Project Administration Manager – Fabric Mill.

Email: hien.nguyenduy@sai-tex.com

Road 5, Nhon Trach 6 IP, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam.

M: +84 (0) 908826827 || www.sai-tex.com