Nhảy đến nội dung
x

Tuyển thành viên_Nhóm truyền thông Khoa MT&BHLĐ

Khoa MT&BHLĐ thông báo tuyển thành viên tham gia Nhóm truyền thông Khoa MT&BHLĐ.

Trách nhiệm và quyền lợi của thành viên tham gia Nhóm truyền thông:

Trách nhiệm:

  • Tham gia tuyên truyền các thông tin chính thống của Khoa, Trường…thông qua bảng tin nội bộ, facebook của Khoa…hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ.
  • Hỗ trợ công tác PR tuyển sinh của Khoa…

Quyền lợi:

Sinh viên tham gia nhóm truyền thông Khoa MT&BHLĐ, dựa vào kết quả hoạt động, Trợ lý công tác sinh viên sẽ đề nghị cộng điểm rèn luyện từ 5 – 10 điểm/HK.

Sinh viên đăng ký tham gia nhóm tại link: https://forms.gle/9gwiCqfyDEq9yjdL7  

Sau khi đăng ký thông tin, sinh viên vui lòng cập nhật mail trong 02 ngày 23 và 24/03/2020, để nhận email thông báo lịch phỏng vấn .
Thời gian phỏng vấn dự kiến (25 - 26/03/2020) tại địa điểm Văn phòng Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động (C.005).

Trân trọng.