Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký tham dự_Cuộc thi Kỹ sư tài năng lần 4 năm 2021

KHOA MÔI TRƯỜNG - BẢO HỘ LAO ĐỘNG | CUỘC THI KỸ SƯ TÀI NĂNG 2021

Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động – Trường đại học Tôn Đức Thắng ngoài chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ kỹ sư chuyên ngành Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Bảo hộ Lao động cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực phía Nam đất nước; hoạt động của Khoa còn hướng đến việc phát triển các kỹ năng mềm, phát huy tư duy sáng tạo, nhằm hoàn thiện từng cá nhân sinh viên.

Cuộc thi Kỹ sư Tài năng lần 4 năm 2021 với Chủ đề “Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta” là một cuộc thi học thuật truyền thống của Khoa, được tổ chức định kỳ 02 năm/lần, dự kiến được tổ chức từ ngày 27/3/2021 đến ngày 17/4/2021. Cuộc thi sẽ thu hút sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, cộng đồng… đến vấn đề môi trường hiện nay của Tp.Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc xây dựng Thành phố phát triển bền vững.

🛑Với mục đích và ý nghĩa nêu trên, chúng tôi kính mời các Đội đăng ký tham gia cuộc thi, link đăng ký online: http://bit.ly/dang_ky_KSTN

🛑Thể lệ cuộc thi, vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/the_le_KSTN

__________________________

Mọi chi tiết về cuộc thi xin liên hệ về:

• Nguyễn Phước Lộc – Trưởng BTC – ĐT: 0384 084 114

• Tạ Hoàng Trọng – Phó BTC – ĐT: 0795 751 861