Nhảy đến nội dung
x

Học bổng toàn phần tại Nagaoka Unv. of Technology

Học bổng trong 02 năm cho bậc ThS và TS tại trường Nagaoka Unv. of Technology.

Mức học bổng cho bậc ThS và TS là 800$/tháng (do chi phí ở Nhật khá đắt đỏ) chưa tính lương được trả bởi GS cho các dự án tham gia. 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link: 

https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html?fbclid=IwAR2EbUG8ggz9hSFi6YdfK4cud5OetOsCpHbGjbpCUHuiPcMTK3zSKWsjMJo