Nhảy đến nội dung
x

Kết quả_Vòng Sơ tuyển cuộc thi Kỹ sư tài năng 2021

Ban tổ chức công bố kết quả, các đội thi lọt vào Vòng Bán kết Cuộc thi Kỹ sư tài năng 2021.

Riêng 10 đội thi không may mắn vượt qua Vòng Sơ tuyển, Ban tổ chức vẫn ghi nhận và cộng điểm rèn luyện theo quy định cho các đội thi.

Chúc mừng các đội thi!!!

Hinh_1

Hình_Kết quả Vòng Sơ tuyển cuộc thi Kỹ sư tài năng 2021