Nhảy đến nội dung
x

Buổi học trực tuyến giữa sinh viên Khoa và sinh viên CCU

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Khoa Môi Trường & Bảo Hộ Lao Động với Trường Đại Học Văn Hóa Trung Hoa (Chinese Culture University), hai bên đã tổ chức hai buổi học trực tuyến với sự tham gia đông đảo của hơn 35 sinh viên Đài Loan và Việt Nam.

Buổi học thứ 1 với chuyên đề "“Google Earth as a platform for studying Geography and Environmental Sciences” - do GS. Lei Hung Fei trình bày và hướng dẫn

q

Buổi học thứ 2 với chuyên đề “Spatial interpolation of soil quality assessment using IDW Tool (Inverse Distance Weighted)” - do ThS. Đặng Mỹ Thanh trình bày và hướng dẫn

t

Vào tháng 1 sắp tới, đoàn sinh viên CCU sẽ đến thăm, học tập tại hiện trường và TDTU, với những nội dung sau:

  • Cảnh quan của Sông Sài Gòn trên Cầu Phú Mỹ
  • Vùng đất ngập nước nông nghiệp và cảnh quan của khu bảo tồn Cần Giờ
  • Bảo tồn nguồn nước - Xói lở bờ biển - Xói lở kênh dẫn nước
  • Sử dụng công cụ Google Earth, GIS và các thiết bị điện tử khác để đo lường và phân tích dữ liệu

CÒN NỮA....