Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 21/01/2022)

Vào lúc 7h30 ngày 21/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Hội đồng Thời gian bắt đầu MSHV Họ tên học viên Tên đề tài  Link google meet
1 7h30 196011013 Trần Nguyễn Mộng Quyên Đánh giá môi trường lao động, các yếu tố nguy cơ, và sức khỏe người lao động trong hoạt động xây dựng nhà máy điện gió meet.google.com/ksd-nicd-sfc
2 9h30 196011015 Trần Thủy Tiên Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp Nam Việt meet.google.com/fkh-trch-mpa
3 13h00 196011014 Nguyễn Huy Thông Quản lý rủi ro an toàn lao động trong ngành Đúc áp lực nhôm: Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) meet.google.com/hwn-xesj-bxp
3   196011011 Vũ Thị Kim Loan Ứng dụng công cụ Humantech đánh giá tư thế lao động: Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam) meet.google.com/hwn-xesj-bxp