Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi Trường (ngày 17/06/2022)2)

Thông tin hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ Thuật Môi Trường:

Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 17/06/2022

Địa điểm: Phòng họp C

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh TÊN ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH
1 196010004 Vũ Thị Mỹ Huyền 8/7/1994 Đánh giá chất lượng không khí bên trong và bên ngoài nhà máy sản xuất đồ nội thất thuộc các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Đề xuất giải pháp kiểm soát  Assessment of indoor-outdoor air quality for furniture manufacturers in Binh Duong Industrial Parks and pollution control solutions
2 202810010 Đặng Thị Cẩm 10/15/1984 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Việt Nam Development of the biodiversity database system in Tien Giang province, Vietnam
3 202810001 Thiều Văn Vũ Đức 6/22/1997 Đánh giá khả năng nhiễm bẩn kim loại nặng trong nước dưới đất tại tỉnh Cà Mau dựa trên dữ liệu quan trắc và phần mềm Arcview theo thời gian Assessment of potential heavy metal contamination for groundwater in Ca Mau province using data monitoring and Arcview software in different time scales