Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng luận văn thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

Thông tin hội đồng luận văn thạc sĩ ngành Kỹ Thuật Môi Trường 

MSHV Họ tên HV Ngày tháng năm sinh Tên đề tài tiếng Việt Tên đề tài tiếng Anh CBHD
196010002 Lê Quốc Bảo 11/091995 Tính toán tải lượng ô nhiễm của các nguồn thải trên hạ lưu sông Sài Gòn Calculation of pollutant load of the waste sources in lower section of the Saigon river TS. Nguyễn Văn Hồng

Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 12/09/2022