Nhảy đến nội dung
x

[Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp]_ngày 11/7/2022

Thân gửi các anh chị cựu sinh viên,
Hiện nay Khoa đang giữ bằng tốt nghiệp của các đợt: Tháng 9/2020, Tháng 01/2021, Tháng 04/2021, Tháng 06/2021, Tháng 09/2021, Tháng 10/2021, Tháng 11/2021, Tháng 01/2022, Tháng 02/2022, Tháng 04/2022.
- Các anh chị cựu sinh viên tốt nghiệp vào các đợt này có thể đến Trường để nhận bằng.

- Đối với các bằng tốt nghiệp trước Tháng 09/2020 anh chị liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng để nhận.


Phương thức nhận bằng:


- Khoa sẽ phát bằng từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ: 08h00-11h00, chiều 13h30-16h30 (chiều thứ 4 không phát bằng).
- CSV đến phòng tài chính A007 đóng lệ phí tốt nghiệp: 250.000đ.
- CSV nhận bằng trực tiếp tại VPK C005, đem theo CMND/CCCD (đối với nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Phường/Xã, CMND/CCCD của người nhận bằng thay và của người được cấp bằng), biên lai đóng lệ phí tốt nghiệp.
Lưu ý: 
- Bằng tốt nghiệp tháng 9/2020 Khoa sẽ phát đến hết tháng 8/2022, sau thời gian này CSV  liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng để nhận bằng.
- Từ đợt Tháng 01/2022 Trường sẽ không cấp bảng điểm thay vào đó là cấp phụ lục văn bằng, hiện phụ lục vẫn chưa có, CSV liên hệ phòng Đại học để xin cấp bảng điểm giấy (nếu có nhu cầu) và nhận Bằng tốt nghiệp tại Khoa.
 

Trân trọng thông báo