Nhảy đến nội dung
x

Chương trình học bổng EFS & ETS - Thái Lan

Thông báo học bổng EFS & ETS và lịch tuyển sinh cho Năm học 2/2023 (nhập học tháng 1 năm 2024) như sau:

Chương trình học bổng EFS:

Thời gian nộp đơn: 1 - 30 tháng 9 năm 2023
Thông báo ứng viên trúng tuyển: ngày 10 tháng 11 năm 2023

Chương trình học bổng ETS:

Thời gian nộp đơn: 1 - 30 tháng 9 năm 2023
Thông báo ứng viên trúng tuyển: ngày 10 tháng 11 năm 2023

Chi tiết chương trình và lịch nhập học năm học 2/2023:

https://gradadmission.siit.tu.ac.th/

Để biết thêm thông tin về thông báo và lịch nhập học, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 02-9869009 ext. 1001-1006. Email: sirikanya@siit.tu.ac.th