Nhảy đến nội dung
x

Kiểm định AUN ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đợt đánh giá ngoài lần thứ 311 của Tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã bế mạc vào sáng ngày 22/12/2022. Đây là cũng là đợt đánh giá thứ 3 của Khoa Môi Trường và Bảo Hộ Lao Động, đối với ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường. 

Một số ý nhận xét cụ thể bao gồm: (1) Chương trình đào tạo đảm bảo nguyên tắc “lấy người học là trung tâm”, định kỳ cập nhật những thay đổi và yêu cầu từ phía các bên liên quan; (2) Chất lượng đội ngũ giảng viên tốt, đội ngũ hỗ trợ năng động sẵn sàng hỗ trợ sinh viên kịp thời và hiệu quả; (3) Sinh viên được trang bị tốt các kỹ năng mềm, tin học theo chuẩn quốc tế và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt; (4) Điều kiện giảng dạy luôn được đảm bảo và duy trì tốt, đa dạng các hoạt động ngoại khóa, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp giúp sinh viên tự tin và bản lĩnh, hòa nhập nhanh với môi trường và văn hóa của doanh nghiệp ngay khi vừa tốt nghiệp; và (5) 90% sinh viên tốt nghiệp có việc ngay và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đánh giá viên AUN-QA cũng chỉ ra một số điểm cần lưu ý trong thời gian tới nhằm giúp Nhà trường cải tiến các chương trình đào tạo tốt hơn, cập nhật theo nhu cầu của xã hội, góp phần phát triển TDTU theo hướng đại học nghiên cứu tinh hoa thế giới.

Một số hình ảnh của chương trình kiểm định AUN ngành Công Nghệ Kỹ Thuật  Môi Trường

s

Hình 1 - Thành viên lãnh đạo và team SAR chụp hình cùng đoàn đánh giá

g

Hình 2 - Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Ngành chụp cùng đoàn đánh giá

c

Hình 3 - Tập thể cán bộ hỗ trợ chụp cùng đoàn đánh giá

s

Hình 4 - Sinh viên các năm 1-2-3-4  chụp cùng đoàn đánh giá

a

Hình 5 - Cựu Sinh viên của Ngành chụp cùng đoàn đánh giá

e

Hình 6 - Doanh nghiệp chụp cùng đoàn đánh giá

p

Hình 7 - Đoàn đánh giá tham quan phòng làm việc của giảng viên

l

Hình 8 - Đoàn đánh giá tham quan phòng thí nghiệm của Ngành

b

Hình 9 - Đoàn đánh giá tham quan khu vực sinh hoạt của câu lạc bộ SE

 

Việc kiểm định thành công chương trình đào tạo của Ngành sẽ góp phần nâng cao vị thế của Khoa - Trường trong công tác giáo dục đào tạo, cũng như rút ngắn khoảng cách về giáo dục không chỉ giữa các trường đại học ở các nước láng giềng mà còn trong khu vực Đông Nam Á, mà còn là mục tiêu để Ngành - Khoa tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, nhằm đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

 

 

 

Thẻ