Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh năm 2023

Nhằm triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2023, Khoa Môi trường - Bảo hộ lao động đã chủ động kết nối và làm việc với Ban giám hiệu của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Tòa soạn Báo Quảng Ngãi. Ngoài ra, Khoa còn có các hoạt động tuyển sinh ở trường THPT Tân Thông Hội tại Củ Chi, trường THPT Nguyễn Trãi và trường THPT Lê Hồng Phong thuộc tỉnh Đồng Nai.

I. Mục tiêu thực hiện:

  • Phổ biến các chương trình đào tạo bậc Đại học của Khoa và Trường, phục vụ công tác tuyển sinh cho năm 2023, qua đó duy trì và thắt chặt mối quan hệ thân thiết giữa các trường THPT và Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động trong thời gian tới;
  • Truyền thông để nâng cao sự nhận diện về lĩnh vực ngành nghề Môi trường – Bảo hộ lao động;

II. Nội dung thực hiện:

  • Gặp gỡ Ban Giám hiệu của các trường THPT; Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho tất cả học sinh khối 12 trong các giờ chào cờ, hoặc sinh hoạt lớp, giờ giải lao, giờ hướng nghiệp.
  • Truyền thông về Kế hoạch tuyển sinh Đại học năm 2023 thông qua các ấn phẩm truyền thông của Khoa và Nhà trường.
  • Gặp gỡ Tòa soạn Báo Quảng Ngãi thực hiện đăng tải truyền thông về lĩnh vực Môi trường - Bảo hộ lao động nhằm nâng cao sự nhận diện của phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh về triển vọng nghề nghiệp của các ngành này.

Link bài báo: https://baoquangngai.vn/channel/2031/202302/bao-ve-moi-truong-va-nhu-cau-nhan-luc-trong-linh-vuc-moi-truong-3158475/?fbclid=IwAR3Cxw9OWgToh1rkCyE1pNgvjI6jtg5_fEjY4N8CAJDaUG3IpErFxMO_JH4

Một số hình ảnh trong chuyến tư vấn tuyển sinh của Thầy Cô: