Nhảy đến nội dung
x

Chương Trình Sau Đại Học Chuyên Ngành Kỹ Thuật Nước và CNTT

 

Khoa Kỹ Thuật Nước và CNTT tại Đại Học Quốc Gia Kyungpook (KNU) cung cấp chương trình sau đại học chuyên ngành, được tài trợ bởi chính phủ, nhằm trang bị cho sinh viên các khóa học và đào tạo theo hướng thực địa. Chương trình được tổ chức tại cả Khuôn viên Chính và Khuôn viên Nước trong Korea Water Cluster, một trung tâm nước quan trọng ở Hàn Quốc. Chương trình này mang đến giáo dục liên ngành phù hợp với ngành công nghiệp nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Điểm Nổi Bật của Chương Trình:

  • Giảng Viên Uy Tín: Hơn 16 thành viên từ các lĩnh vực Kỹ Thuật Môi Trường, Hóa Học, Cơ Khí và CNTT.
  • Hỗ Trợ Tài Chính: Sinh viên được chọn sẽ nhận hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt.
  • Kinh Nghiệm Toàn Diện: Bao gồm các dự án nghiên cứu, thực tập, tham quan thực tế và tham gia các hội nghị trong nước và quốc tế.
  • Cơ Hội Nghề Nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị tốt cho các công việc tại các công ty nước liên kết với chương trình của khoa.

Các Mốc Thời Gian Quan Trọng:

  • Hạn Chót Nộp Đơn: Từ 9:00 ngày 4 tháng 6 (Thứ Ba) đến 18:00 ngày 14 tháng 6 (Thứ Sáu), năm 2024
  • Thời Gian Sàng Lọc: Đến ngày 28 tháng 6 năm 2024
  • Phỏng Vấn: Ngày 4 tháng 7 năm 2024
  • Thông Báo Trúng Tuyển: Ngày 26 tháng 7 năm 2024

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Tuyển Sinh năm 2024 đính kèm. Mọi thắc mắc xin liên hệ Dr. Hyeona Park tại watercampus@knu.ac.kr.

1. 2024-2 Graduate Admission Guide_03.pdf

2. Poster_Water&IT Engineering.pdf

3. Leaflet_Water&IT Engineering.pdf