Nhảy đến nội dung
x

Công ty TNHH thương mại xây dựng kĩ thuật môi trường TD tuyển dụng

Công ty cần tuyển 1 em sinh viên nam làm về môi trường, xử lý nước thải.

Về thông tin của Công ty, các em vui lòng liên hệ các Thầy Cô để biết thêm chi tiết.