Nhảy đến nội dung
x

Học tập luân chuyển Campus - Cơ sở Bảo Lộc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trong hai ngày (02-03/03/2024) đoàn Giảng viên-Sinh viên của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động đã có hoạt động tham quan, học tập thực tế môn Bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và học tập tại cơ sở Bảo Lộc.

Nội dung chính của hoạt động thực tế lần này gồm: tìm hiểu các nghiên cứu điển hình về bảo tồn, kỹ thuật bảo tồn, lập kế hoạch đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học.

Xin chân thành cảm ơn Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cơ sở Bảo Lộc đã hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động được diễn ra thành công.

 

Một số hình ảnh trong chuyến đi:

Di tích Trung Ương Cục Miền Nam

Hình 1. Di tích Trung Ương Cục Miền Nam

 

Di tích Trung Ương Cục Miền Nam 2Hình 2. Di tích Trung Ương Cục Miền Nam 

 

khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai

Hình 3. Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai

 

Cơ Sở Bảo Lộc

Hình 4. Cơ sở Bảo Lộc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng