Nhảy đến nội dung
x

Khoa Môi Trường Và Bảo Hộ Lao Động Tập Huấn Phân Loại Rác Tại Nguồn

Theo xu thế phát triển của xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là gia tăng chất thải rắn sinh hoạt, làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và phát thải khí nhà kính.

Phân loại rác tại nguồn sẽ mang tới chuyển biến tích cực như tiết kiệm chi phí xử lý rác thải, tiết kiệm diện tích đất chôn lấp; hạn chế ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm, không khí… đồng thời cũng tạo ra nguồn nguyên liệu thay thế và tạo nguồn điện năng.

Quy định về phân loại rác tại nguồn khuyến khích các tổ chức/cá nhân tận dụng tối đa khả năng tái sử dụng của tất cả các loại chất thải.

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động phối hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường với chuyên đề “Phân loại rác tại nguồn”.

- Thời gian: 09:30, ngày 28/6/2024.

- Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Báo cáo viên: TS. Đoàn Thị Kim Quyên - Giảng viên Khoa MT&BHLĐ.

 

Một số hình ảnh từ buổi báo cáo:

1

Hình 1. TS. Đoàn Thị Kim Quyên - Giảng viên Khoa MT&BHLĐ (bên trái)

 

2

Hình 2. Các bạn sinh viên đang đặt một số câu hỏi dành cho Cô Kim Quyên.

 

3

Hình 3. Các bạn sinh viên tham gia vào buổi báo cáo.