Nhảy đến nội dung
x

Lịch bảo vệ đồ án kỹ thuật 1, 2 (đợt 1 năm học 2023-2024 lần 2)

Khoa MT&BHLĐ kính gửi thông tin lịch bảo vệ đồ án kỹ thuật 1, 2 (đợt 1 năm học 2023-2024 lần 2), thông tin cụ thể như sau:

Hội đồng 1 (8 đề tài): 13:00, thứ 2 (26/02/2024)

Hội đồng 2 (8 đề tài): 13:00, thứ 3 (27/02/2024)

Hội đồng 3 (8 đề tài): 08:00, thứ 5 (29/02/2024)

Hội đồng 4 (6 đề tài): 08:00, thứ 6 (01/03/2024)

*Các hội đồng sẽ được tổ chức tại phòng F310